Klubben

 Startside                                        27/03/23

 
 

 

27. marts 2023

Klubbens sponsorer

 

OK

Energi Fyn

Højgård Hestehospital

Ostehuset

Jensens Beslagsmedie   

Nordfyns Bank

Poul Rasmussen A/S

Værd at vide 

Ryttermærker

Bestyrelse

Undervisning

pris

Sikkerhed

Opstalding

Udmeldelse

Klub Butik

Rytterm-filer

 

Top

  

Klubbens bestyrelse består af:

Formand:                     Dorte Lind                        28 43 93 47                

Kasserer:                     Mia Hofstedt Nielsen           53 44 60 30                     

Sekretær:                    Gerda Lund                        29 91 35 53

Medlem                       Helle Petersen                    22 56 13 28

Medlem:                      Henrik Jørgensen                29 82 01 33

Medlem                       Bent Bjerg                          28 11 12 97

Medlem                        Jeanne Jørgensen               21 49 19 69

 

For at modtage undervisning samt ride på centrets område er det en betingelse, at man er medlem af rideklubben.

 

Sportsrideklubben Bogø er medlem af Dansk Ride Forbund, hvilket betyder, at klubben efterlever det regelsæt DRF har udfærdiget.

 

UNDERVISNING:

Der undervises i dressur både for hold og enetimer.

Springning foregår for hold om onsdagen og undervisere er Jeanette Bjerg .

Prøvetime aftales pr telefon  Dorte Lind 28 43 93 47

 

PRISLISTE:

 

Holdundervisning betales forud for 1 måned pris            kr. 375,00
             
Enetimer betales bagud pr. måned                               kr. 150,00
             
Halvpart pr. måned                                                     kr. 750,00
             
Medlemskontingent aktiv pr. år                                   kr. 350,00
             
             
Facilitetskort (forud pr måned)                                      kr. 200,00
             
Opkrævningsgebyr pr opkrævning                                 kr.   15,00
             
1. Rykker                                                                     kr.   50,00
             
2. Rykker                                                                   kr. 100,00
             
Betaling modtaget på kontoen efter d. 10. i mdr.            kr.   50,00

 

Betaling sker via opkrævning til klubben den 1. i måneden.

Medlemskontingent betales ved indmeldelse og herefter hver 1/1.

 

 

OPSTALDNING

Der er mulighed for opstaldning hos Stald Bogø, som ejes af Mette og Robin Miller

 

Prisen pr. boks forud pr måned          kr. 1250,00

Incl. Træpiller.

Ekskl. foder.

 Betaling sker via opkrævning til Stald Bogø den 1. i måneden

Henvendelse angående opstaldning til Julie Møller tlf 29 88 48 32.

 

 

UDMELDELSE

 Udmeldelse af klubben kan ske den 1. oktober skriftligt til kassereren.

 Opsigelse af holdundervisning til den 1. i en måned med en måneds varsel skriftligt til ridelæreren eller kasseren.

 Opsigelse af boks til den 1. i en måned med 1 måneds varsel til Stald Bogø.

 

 

 

SIKKERHEDSFORSKRIFT

  Alle skal bære ridehjelm, når de færdes til hest/pony.

 Når børn under 8 år samt dem der ikke selv kan sadle op møder til holdundervisning, er det en betingelse for ydelse af undervisningen, at barnet ledsages af en person over 12 år, der kan bistå med op- og afsadling samt trækning af ponyen med mindre træneren efter samråd med forældre/værge har meddelt, at han/hun skønner det forsvarligt at barnet klargør og rider alene.

Af sikkerhedsmæssige grunde må springning kun foregå efter aftale med Bent. Ryttere under 18 år der ønsker at springe udenfor undervisning, skal have tilladelse fra forældre/værge Denne tilladelse meddeles ridelæreren.

 

 

Top

     

Startside

Dette sted blev sidst opdateret 27. marts 2023